73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Jushjelpa i Midt-Norge har i dag 18 ansatte fordelt på 5 grupper. Vi arbeider i team og spiller på hverandres spisskompetanse. Rekruttering skjer normalt mot slutten av hvert semester.

Ansatte

Hanne Ugland
Daglig leder/jurist

Prosjektleder
Tlf: 90168598 (Henvendelser vedrørende ledelse, drift og administrasjon)

Husleie

Daniel Alexander Lindqvist
Teamleder
Silje Olsen
Hanne Ree Ugland
Mari Govasmark

Forvaltning

Espen Haugan
Teamleder
Julie Vassaas
Kenneth Daaland
Mari Govasmark

Arv og familie

Anette Johansen
Prosjektleder/teamleder

Tlf: 917 06 795

Trine Gjerstad
Marte Valø

Arbeidsrett

Marte Lavik
Teamleder
Kenneth Daaland
Sofie Holten
Julie Sæther

Kontrakt

Fredrik Hartweg
Teamleder
Daniel Espedokken Severinsen
Julie Sæther
Vilde Brovold

Rekruttering

Jushjelpa rekrutterer normalt nye medarbeidere mot slutten av hvert semester. Ved nye ansettelser vil det bli lagt vekt på rettspolitisk engasjement og faglig dyktighet.

Om du ønsker å anvende ditt engasjement og din faglige kompetanse til å hjelpe Jushjelpa videre, er du velkommen til å søke.

En åpen søknad kan sendes til leder@jushjelpa.no