73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Arbeidsrett

iStock_000043102720_Small

Arbeidsrettsteamet behandler saker om usaklig oppsigelse, uteblivelse av lønn og feriepenger. I tillegg behandler de saker om nabokonflikter, sameie, servitutter og andre spørsmål i forbindelse med fast eiendom. De bistår også i saker vedrørende gjeldsrett.

Vi bistår med generell rådgivning, representasjon overfor motpart i form av brevskriving og meklingsmøter, skrive forliksklage, samt som prosessfullmektig.

For at vi skal få et best mulig grunnlag for å kunne vurdere saken er det viktig at du ved første henvendelse oversender all relevant dokumentasjon. I en arbeidsrettslig sak vil dette være arbeidskontrakt, oppsigelse, lønnslipper og timelister. For tvister i forbindelse med fast eiendom vil dette ofte være skjøte, gårds- og bruksnummer og sameieavtaler. Annen dokumentasjon som kan være av betydning for saken må også oversendes til oss.

I saker om gjeld kan vi gi generell rådgivning og tilby forhandling med kreditorer. Det er viktig at det oversendes en oversikt over egen økonomi, hvor mye man har i inntekt og utgifter hver måned, utestående gjeld og navn på kreditorer.

Din henvendelse vil bli behandlet av en fast saksbehandler, slik at du til enhver tid vet hvem du har å forholde deg til. Vi vil holde deg oppdatert så fort det skjer noe i saken, og tar gjerne imot ytterligere spørsmål i forbindelse med din henvendelse dersom det skulle bli aktuelt.

Arbeidsrettsteamet har saksbehandling hver torsdag.