73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Arv og familie

iStock_000051596092_Small

Arv- og familierettsteamet behandler blant annet saker som gjelder arverett og odelsrett, samt ekteskapsrett, samboerrett og barnerett.

Vi vurderer konkret i den enkelte sak hvordan vi kan bistå. Hovedsakelig bistår vi med både generell juridisk veiledning, representasjon overfor motpart, samt som prosessfullmektig i forliksrådet. I saker som gjelder barnerett og foreldretvister bistår vi kun med generell juridisk veiledning.

Majoriteten av våre saker gjelder samlivsbrudd, både mellom ektefeller og samboere. Mange opplever at det er vanskelig å komme til enighet om fordeling av verdier og eiendeler etter ett brudd. Jushjelpa i Midt-Norge kan da bistå både ved å gi en innføring i hva som er gjeldende rett, samt representere vår klient overfor den andre parten.

For å kunne jobbe mest effektivt i saken, ber vi om at du ved første henvendelse gir en god innføring i sakens faktum, samt en oversikt over de spørsmål du ønsker besvart. Dersom det foreligger relevante dokumenter i saken ber vi om at disse sendes ved den første henvendelsen. Det kan for eksempel være samboerkontrakt, ektepakt, testament, skifteavtale eller avtale om barnefordeling.

Din henvendelse vil bli behandlet av en fast saksbehandler, slik at du til enhver tid vet hvem du har å forholde deg til. Vi vil holde deg oppdatert så fort det skjer noe i saken, og tar gjerne imot ytterligere spørsmål i forbindelse med din henvendelse dersom det skulle bli aktuelt.
Arv- og familierettsteamet har saksbehandling hver onsdag.