73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Betalt depositum direkte til utleier?

Mange leietakere opplever ved slutten av leieperioden at de ikke får tilbake depositumspengene. Begrunnelsene fra utleier kan være mange – eller ingen i det hele tatt, ettersom mange utleiere blir umulige å få tak i så snart det fremsettes ønske om utbetaling av depositum. Ved nærmere undersøkelser viser det seg gjerne at depositumsbeløpet ble betalt direkte til utleier ved avtaleinngåelsen – gjerne fordi dette fremstår som praktisk og fordi verken utleier eller leietakere kjenner regelverket godt nok.

 

Husleieloven inneholder imidlertid et forbud mot slike innbetalinger. Loven stiller opp noen særskilte vilkår til hva som regnes om en lovlig depositumskonto, og dersom disse vilkårene ikke er oppfylt er innbetalingen i strid med loven.

 

En lovlig depositumskonto skal være en særskilt konto i leietakerens navn. Det er utleier som skal bekoste opprettelsen av slik konto. Dersom depositumet er betalt kontant eller satt på en konto i utleierens navn kan leietaker alltid kreve beløpet tilbakebetalt. Det påløper dessuten forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven fra den dagen beløpet ble betalt.

 

Selv om leietaker har krav på å få slike beløp tilbakebetalt er det imidlertid sjelden utleier samtykker. Leietaker blir da nødt til å gå veien via husleietvistutvalg eller forliksråd for å få et tvangskraftig tvangsgrunnlag som deretter kan brukes til å begjære utlegg. Utleggsbegjæring sendes til namsmannen, som sørger for tvangsinndrivelse av kravet.

 

Dette kan virke som en uproblematisk vei å gå, men det er flere ting det er verdt å merke seg. Det er nemlig ikke alltid leietaker har kravet sitt i behold. Fra den dagen leietaker betaler depositumet til utleier starter foreldelsesfristen på tre år å løpe. Konsekvensen er den at dersom leieforholdet avsluttes etter det har gått tre år, og uten at leietaker har foretatt seg noe, vil kravet være tapt!

 

Dersom kravet skulle være i behold er det uansett en lang og tungvint vei å gå dersom man må gå til det skritt å få kravet tvangsinndrevet. Da er det mye bedre å sørge for å ha en korrekt opprettet depositumskonto, som sikrer at leieren får utbetalt det beløp han har krav på, uten å måtte bekymre seg for foreldelsesfrister og vanskelige utleiere.

 

Dersom et slikt krav rettes mot utleier, har du som leietaker heller ingen grunn til å frykte oppsigelse eller utkastelse. Leietakere har en lovbestemt rett til å få tilbakebetalt slike beløp, så et slikt krav vil ikke være gyldig grunn for utleier til å avslutte leieforholdet.

 

 

Skulle du være så uheldig å oppdage at du har betalt depositum direkte til utleier – ikke nøl med å kontakte Jushjelpa! Vi kan bistå med å rette et krav til utleier, samt utforme forliksklager og utleggsbegjæringer. Vi bistår dessuten i både forliksrådet og husleietvistutvalget.
Tekst: Gaute Auset