73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)
iStock_000058201940_Medium

Husleie- og boligrettsteamet behandler saker tilknyttet boligforhold, herunder husleiesaker, borettslagssaker og eierseksjonssaker.

Husleierett er en av de rettsområdene hvor vi mottar flest henvendelser. Vi bistår i hovedsak leietakere, men innimellom også utleiere. Typiske spørsmål innen husleietetten er spørsmål vedrørende økning av leie, utbetaling av depositum, oppsigelsesadgang og spørsmål om mangler i leieforholdet. En mangel kan medføre at en part for eksempel kan få krav på leieavslag, erstatning, retting eller heving av leieforholdet. Dersom du er usikker på om du kan ha et krav i behold anbefaler vi deg å ta kontakt.

Problemstillinger ved borettslag og eierseksjon kan typisk være regulering av felleskostnader, tvangssalg, dyrehold og fordeling av kostnader til vedlikehold og utbedring av skader.

Vi bistår våre klienter med enkel rådgivning, med tolkning av kontrakt og i prosess. Dersom det er behov kan vi også opptre som prosessfullmektig på vegne av klient over for motpart. Det kan være utforming av betalingsvarsel, klage eller tilsvar i husleietvistutvalget eller for forliksrådet.

Din henvendelse vil bli behandlet av en fast saksbehandler, slik at du til enhver tid vet hvem du har å forholde deg til. Vi vil holde deg oppdatert så fort det skjer noe i saken, og tar gjerne imot ytterligere spørsmål i forbindelse med din henvendelse dersom det skulle bli aktuelt.

Husleie- og boligrettsteamet har saksbehandling hver mandag.