73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Kan borettslaget nekte dyrehold?

Borettslagsloven 5-11 fjerde ledd gir hjemmel for styret til å fastsette ordensregler for beboerne. I ordensreglene kan det gis nærmere regler om hva som er tillatt, og hva som ikke kan aksepteres.

Det er styret som fastsetter ordensreglene, og som kan endre disse, men de kan også vedtas på generalforsamlingen eller ta dem inn i vedtektene.

Retten til å lage ordensregler er begrunnet med hensyn til de andre beboerne. Spørsmålet om gyldigheten av ordensregler som omhandler husdyr har vært mye omtvistet, men nå er det spesialregulert i § 5-11 fjerde ledd.

Utgangspunktet er at borettslaget kan regulere dyrehold i vedtektene, også innføre et totalforbud. Likevel, slev om borettslaget har innført totalforbud, har andelseierne rett til å holde husdyr dersom vilkårene i loven er oppfylt. Foreligger det gode grunner for å holde dyr skal det gis dispensasjon, dersom dyrehold kan skje uten å sjenere de andre beboerne. Det må altså foretas en interesseavveining mellom andelseierens behov for å holde husdyr og ulempen dette medfører for de andre beboerne.

Gode grunner for å holde dyr kan være praktiske behov slik som blindes behov for førerhund. Det kan også være snakk om mer følelsesbaserte behov, et eksempel kan være der andelseieren har hatt dyret i mange år og dermed er følelsesmessig knyttet til det. Ulemper for de andre beboere kan på sin side være allergi, eller bråk i form av konstant bjeffing. En skal altså ikke se det slik at hver minste ulempe er tilstrekkelig til å hindre dyrehold. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å anføre at man ikke liker hunder.

Ofte vil borettslaget innhente samtykke fra de andre beboerne dersom de mottar søknad om dyrehold. Vil en av beboerne ikke gi sitt samtykke må dyreholdet altså være til sjenanse for han eller henne. Dersom det for eksempel er tale om allergi vil dette kun være til sjenanse for de som bor i samme oppgang som vedkommende.

I realiteten har det vært slik at det skal tungtveiende grunner til for å nekte dyrehold. Det skal altså ikke være nødvendig å påpeke gode grunner for dyrehold som ikke sjenerer andre slik som innedyr, her kan nevnes innekatter eller reptiler.  Denne typen dyrehold omfattes av den private sfære som borettslaget ikke kan blande seg inn i, med mindre dyreholdet fører til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

Nekter borettslaget deg å ha hund, eller et annet dyr du er glad i? Ikke nøl, ta kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge. Vi bistår deg gjerne og kan være behjelpelig med å kontakte borettslaget. Vi bistår også i forliksrådet.

Tekst: Madeleine K. Linnerud