73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Kontraktsrett

iStock_000041718054_Small

Kontraktsrettsteamet behandler flere ulike rettsområder, men de fleste sakene vil ta utgangspunkt i et kontraktsforhold.

Partene i kontraktsforholdet kan være av ulik karakter, men ofte står man overfor en sterkere part som gjerne også har juridisk bistand. Det kan også være at partene i kontraktsforholdet er forholdsvis jevnbyrdig og at man står overfor en avtale som partene har inngått på egen hånd. Kontraktsområdene som denne gruppen behandler er fortrinnsvis kjøpsrett, forsikringsrett, kontraktsrett, erstatningsrett og pengekravsrett.

Vi gir i første omgang generell rådgivning i saken, men vi kan også bistå deg overfor motpart. Vi kan for eksempel være behjelpelig med å kontakte motpart på dine vegne for å få en avtale oppfylt eller for å sende et pengekrav. Vi bistår ikke med utforming av kontakter, men kan gi råd om hva som er viktig å tenke på ved opprettelse av ulike kontrakter/avtaler. Kontraktsteamet kan også bistå som prosessfullmektig i forliksrådet.

Ved første henvendelse ber vi om at du oversender all relevant dokumentasjon slik at vi får en best mulig oversikt over saken. Dette vil være kjøpekontrakt, taktsrapport, avtalevilkår, vedtekter og korrespondanse mellom partene.

Din henvendelse vil bli behandlet av en fast saksbehandler, slik at du til enhver tid vet hvem du har å forholde deg til. Vi vil holde deg oppdatert så fort det skjer noe i saken, og tar gjerne imot ytterligere spørsmål i forbindelse med din henvendelse dersom det skulle bli aktuelt.
Kontraktsrettsteamet har saksbehandling hver fredag.