73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Muggsopp i leieforhold.

 

Du har endelig funnet den perfekte leieboligen. Pris, beliggenhet og standard passer deg utmerket. Etter hvert som leieforholdet løper, oppdager du imidlertid sopp og muggforekomster på baderommet, og jammen ser du ikke antydning til muggsopp på soverommet også. I tillegg har samboeren din fått flere helseplager etter at dere flyttet inn i boligen. Hva gjør du?

 

Det er kjent at muggsopp kan medføre dårlig inneklima, som i ulik grad kan gi utslag i helseplager. Ofte avdekkes ikke muggsoppen før leietaker har bodd i leiligheten en stund, og utleier har heller ikke hatt kjennskap til forekomsten.

 

Har du muggsopp i leieboligen din vil det ofte utgjøre en mangel i husleielovens forstand og kan gi grunnlag for ulike krav mot utleier.

Det følger imidlertid av husleieloven at det som leietaker kjente eller måtte kjenne til ved avtaleinngåelsen, ikke kan gjøres gjeldende som mangel. Hvis utleier på visning tydelig opplyser at boligen leies «som den er» med muggsopp, kan du i praksis risikere å miste kravene dine mot utleier.

 

Avdekker du muggsopp eller andre mangler i leieboligen, må du gi melding til utleier om dette innen rimelig tid. Reklamasjonen behøver ikke være utformet skriftlig, men vi anbefaler likevel dette av bevishensyn.

Unnlater du å gi beskjed eller venter for lenge kan du risikere at kravene mot utleier går tapt.   Dersom muggsoppen sprer seg og skadene er blitt mer omfattende kan du selv risikere å bli erstatningsansvarlig overfor utleier. Dette som følge av at du ikke har gjort utleier oppmerksom  på et tidligere tidspunkt.

 

Er det klart at det foreligger muggsopp, kan du fremme ulike sanksjoner mot utleier.

 

Du kan for det første ha krav på at utleier retter opp forholdet, dersom det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for utleier. Utleier har også et krav på å få fjernet muggsoppen før du fremmer andre krav, såfremt det kan skje uten vesentlig ulempe for deg eller dersom du ikke har en annen særlig grunn til å motsette deg det. Utbedringen skal for øvrig skje innen rimelig tid.

Omfanget av utbedringen kommer an på hvilken type muggsopp som foreligger. Enkelt typer lar seg lett vaske bort, og er av overfladisk karakter. Andre typer kan medføre at vegger og isolasjon må fjernes. Videre kan det være nødvendig med forbyggende tiltak, samt å finne årsaken til forekomsten. Det kan derfor være hensiktsmessig å få muggsoppen nærmere vurdert av fagfolk. Må du selv bekoste en slik vurdering fordi utleier ikke ordner opp, kan du få erstattet dine utgifter i forbindelse med dette.

 

Hvis utleier avfeier rettekravet ditt, eller det tar lang tid før utbedringen iverksettes, kan du ha krav på et avslag i leien i den tid boligen lider av en mangel. Avslaget i leien skal være slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt leie svarer til husrommets leieverdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Omfanget av muggsoppen kan da være av betydning, samt hvilke type muggsopp som foreligger.

Du kan videre heve leiekontrakten dersom mangelen er vesentlig. Hva som skal anses som vesentlig beror på en helhetsvurdering hvor en vurderer mangelens kvalitet og omfang, samt dens betydning for leietakeren. Det kan være at muggsoppen er av en slik art at den vil gi utslag i helseplager ved å bli boende, eller at utleier ikke retter manglelen etter gjentatte oppfordringer. Å heve vil i praksis si at kontrakten bortfaller i sin helhet. Det skal som regel mye til for å heve en kontrakt, du kan derfor ta kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge for råd om du vurderer å heve.

Du kan også holde tilbake så mye av leien at det sikrer de kravene du har mot utleieren som følge av mangelen. Vi anbefaler da at du deponerer den ubetalte leien i banken og gir utleier beskjed om dette. Utleier kan da ikke heve leieavtalen som følge av at du ikke betaler leie, dersom det i ettertid viser seg at du ikke har et krav mot utleier.

Har muggsoppen ført til et økonmisk tap, i form av at flere av dine gjenstander har blitt ødelagt, kan du kreve erstattet dine dokumenterte utgifter.

Er du i tvil om det foreligger en mangel i leieboligen eller om kan fremme et krav mot utleier, ta kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge for en vurdering av saken din.

Tekst: Tina Marie Veimæl