73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Registrer din sak

For en lettest mulig registrering av din sak, anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet under.

Back Home

Du kan når som helst kontakte oss pr. telefon eller ved å ta turen innom våre lokaler.

Det tar normalt fem til ti virkedager før du får svar på din henvendelse.


Legg gjerne ved filer i din henvendelse:

  • Legg ved fullmakt dersom du ønsker at vi tar kontakt med en tredjepart.
  • Legg ved relevante dokumenter i saken din:
    • Dersom henvendelsen gjelder et kontraktsforhold; kjøp, salg, leie, arbeid o.l. behøver vi kontrakten og relevant korrespondanse.
    • Dersom henvendelsen gjelder et tingsrettslig spørsmål behøver vi skjøte, utskrift av grunnbok, avtale og relevant korrespondanse.
    • Dersom henvendelsen gjelder et forvaltningsrettslig spørsmål (NAV/utlendingsrett) behøver vi de aktuelle vedtak i saken og relevant korrepondanse.
    • Dersom henvendelsen gjelder spørsmål om gjeld behøver vi selvangivelse.

evt. fullmaktsskjema, dokumenter til saken etc.:

fjern

fjern

fjern

fjern

Legg ved fil

Statistikkskjema

Som en forutsetning for støtten vi mottar fra våre bidragsytere, er vi pålagt å føre statistikk over alle våre sakshenvendelser. Av den grunn må alle fylle ut et statistikkskjema før vi kan behandle en evt. forespørsel. Skjemaet er strengt taushetsbelagt informasjon og vil ikke misbrukes på noe vis.

Kjønn:
Alder:
Sivilstatus:
Yrke:
Høyeste fullførte utdannelse:
Har du forsørgeransvar for barn? *1
Er du forsikret eller medlem av fagforening?
Hvordan fikk du høre om Jushjelpa i Midt-Norge første gang?
Hvordan tok du først kontakt?
Statsborgerskap:
Din kommune:
Fylke:
Har du kontaktet advokat i saken?
Har du vært i kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge tidligere?
Er du medlem av Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)?
Din årlige inntekt:
Din gjeld:
Månedlig beløp til livsopphold ETTER faste utgifter *2:

Ved å sende inn din sak til Jushjelpa i Midt-Norge samtykker du til at vi oppbevarer dine opplysninger i saken. Vi ber om at du leser vår informasjon om behandling av personopplysninger samt vår oppdragsbekreftelse.

*1 Med forsørgeransvar menes den/de som har foreldreansvar for barnet, og som har barn boende hos seg fast eller som har samvær med barn.
*2 Med faste utgifter menes nødvendige utgifter til bolig, lån, evt. barnebidrag o.l. Beløp til livsopphold er alle andre utgifter slik som utgifter til mat og drikke, klær og sko, strøm og fyring, helse, hygiene, telefon, avis, TV-lisens, reiser, dagligvarer, møbler, og så videre.