73 51 52 50 jushjelpa@jushjelpa.no (Vi tar ikke i mot nye henvendelser via e-post)

Samboere? Da har dere ikke felleseie.

Flere og flere par etablerer seg som samboere i Norge, og mange samboere tenker at reglene som gjelder for ektefeller også må gjelde for samboere – det er jo nesten det samme å være samboer som å være gift, eller?

Det er noe helt annet å være samboere enn å være gift. Den viktigste forskjellen er at samboere ikke har felleseie. Hovedregelen for ektefeller er at deres samlede formue skal deles likt ved et økonomisk oppgjør. Regelen ved samboerforhold er at hver enkelt samboer tar eiendeler den enkelte eier og eiendeler som begge eier deles. Dette betyr at dersom din samboer har kjøpt et hus som du flytter inn i, skal huset som hovedregel ikke deles mellom dere selv om du har betalt husleie, mat og andre utgifter – og selv om huset ble kjøpt etter at dere ble samboere. Du har altså ikke det samme vernet som samboer som når man er gift. Dette er en tung lekse å lære, og som alt annet i livet handler det om å tenke på disse situasjonene før du havner i dem.

Dersom din samboer eier en leilighet, og du betaler din del av leie og andre utgifter – så skriv en samboeravtale om at du også skal være å anse som eier eller på annen måte sikre deg og ditt bidrag. Det kan være en vanskelig prat å ta med sin bedre halvdel, og mange tenker at et oppgjør sikkert hadde gått fint – man er jo sammen med en snill og grei person. Sannheten er at samboeroppgjør kan oppleves som rotete siden ingen av partene har hatt et bevisst forhold til hvem som eier hva og hvilken betydning betalinger har hatt.

Dersom du har tilført din samboer verdier, så er det ikke alltid tapt. Det er mulighet til å rette et vederlagskrav fra din tidligere samboer. Du må ha tilført din tidligere partner en betydelig besparelse eller berikelse og det må være rimelig at du skal tilkjennes et vederlag. Det er en høy terskel her, så det å ha malt en leilighet holder ikke. Det finnes også tilfeller hvor en part har blitt anset som medeier i eiendeler uten at dette var avtalt. Dersom du befinner deg i et samlivsbrudd kan du ta kontakt med Jushjelpa i Midt-Norge for en mer utførlig redegjørelse samt rådgivning for oppsett av samboerkontrakt.

Tekst: Silje Kristin Noem