Fri rettshjelp i Norge

I Norge er vi så heldige å ha et av verdens mest robuste og rettferdige rettssystemer. Dette systemet sørger for at ingen skal måtte gå inn i en rettslig tvist uten kompetent representasjon av advokat. Derfor tilbys alle tilgang på fri rettshjelp dersom man kvalifiserer til det. Denne ordningen er behovsprøvd og baserer seg på lignet inntekt. Dette er nødvendige tiltak for å sikre at ordningen ikke misbrukes av de som ikke trenger det.

Selv om vi har fri rettshjelp kan man likevel velge å representere seg selv dersom man ønsker det. Man er ikke pålagt å benytte seg av advokat i noen av landets rettsinstanser.

Jussformidlingen

14 Mar 2021

Det finnes en rekke organisasjoner som tilbyr gratis retthjelp og generell gratis bistand. Dette gjelder til deg som privatperson. Ofte gjelder dette uavhengig av bosted og din økonomi. Det kan derfor lønne seg å kontakte flere for å finne ut hva det er du har rett på i din situasjon. 

Har jeg rett på fri rettshjelp?

25 Jan 2021

Dette er et spørsmål mange lurer på når de har kommet i en vanskelig situasjon. Det kommer selvsagt an på situasjonen din, både økonomisk og juridisk om du har rett på fri rettshjelp. Du kan lære mer om du har rett på det her. 

Dette må du vite om fri rettshjelp i Norge

23 Nov 2020

Fri rettshjelp er et hjelpemiddel for mennesker i vanskelige økonomiske situasjoner. Løsningen går ut på at staten dekker hele eller deler av kostnaden du har i forbindelse med juridisk bistand. Reglene rundt fri rettshjelp er ganske innviklede, men vi skal i korte trekk forklare deg alt du bør vite. Hvem har krav på fri rettshjelp, og hvordan går du frem for å få det? Les videre, så får du svar.

Fri rettshjelp kort forklart

I noen situasjoner i livet trenger du juridisk bistand. Dette kan imidlertid bli en dyr affære, og derfor har vi i Norge en løsning kalt fri rettshjelp. Løsningen innebærer at du skal få juridisk bistand uavhengig av inntekt og sosial status – med andre ord skal ikke pengene spille inn på muligheten din til å forsvare deg eller få hjelp når behov melder seg.

For at den frie rettshjelpen ikke skal misbrukes, finnes det en rekke lover og regler du må forholde deg til. I noen situasjoner får du fri rettshjelp uansett inntekt og situasjon, mens du i andre saker kan bli vurdert for fri rettshjelp – uten garanti for at søknaden din går gjennom. Noen ganger betaler du ingenting selv når du benytter deg av fri rettshjelp, og noen ganger må du selv betale en egenandel. Men i hvilke situasjoner gjelder hvilke regler?

  • Det er i hovedsak formue og inntekt som avgjør om fri rettshjelp er aktuelt eller ikke, men i noen situasjoner får du fri rettshjelp uavhengig av økonomisk situasjon. Dette er blant annet gjeldende når du er utsatt for vold, når du skal anmelde misbruk og seksuelle overgrep samt i barnevernssaker der et vedtak alt er fattet.

Sakene der fri rettshjelp vurderes inkluderer skilsmisse, barnefordeling, klager på vedtak fra NAV samt oppsigelse av jobb eller bolig. Her vil inntekt og formue avgjøre om du får fri rettshjelp eller ei. Frem til nå har det vært vanskelig å kvalifisere til fri rettshjelp, men nå vil Høyre øke inntektsgrensa så det blir enklere å få hjelp.

Slik går du frem for å få fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et godt hjelpemiddel i store saker, så vel som i mindre saker der du trenger juridiske råd om hvordan du går frem for å få arbeidstillatelse til å jobbe på norske casinoer, i offentlig sektor eller i lignende problemstillinger. Men hvordan går du frem?

  • Først må du vite hvilken søknad som er aktuell for deg – fri rettshjelp kommer i to varianter. Er du i en situasjon som krever behandling av domstol, må du søke om såkalt fri sakførsel. Ved mindre saker som ikke skal tas i retten, søker du om fritt rettsråd.

For å bli vurdert for fri rettshjelp, kan du sende inn søknad til fylkesmannen i kommunen din. Du kan også ta direkte kontakt med en advokat eller et advokatbyrå, da de fleste private advokater har myndighet til å avgjøre om du kvalifiserer til fri rettshjelp eller ei. Har du generelle spørsmål rundt fri rettshjelp og regler knyttet til løsningen, kan du også kontakte advokater direkte. De har bred kunnskap på feltet og hjelper deg mer enn gjerne med det du måtte lure på.

Har du skadet deg på jobben?

6 Oct 2020

Hvis du skader deg på jobben er dette annerledes enn om du skader deg hjemme. Du kan ha rett på fri rettshjelp hvis du har skadet deg på jobben, aller mest sannsynlig har du dette ettersom du er forsikret når du er på jobb.