Fri rettshjelp i Norge

I Norge er vi så heldige å ha et av verdens mest robuste og rettferdige rettssystemer. Dette systemet sørger for at ingen skal måtte gå inn i en rettslig tvist uten kompetent representasjon av advokat. Derfor tilbys alle tilgang på fri rettshjelp dersom man kvalifiserer til det. Denne ordningen er behovsprøvd og baserer seg på lignet inntekt. Dette er nødvendige tiltak for å sikre at ordningen ikke misbrukes av de som ikke trenger det.

Selv om vi har fri rettshjelp kan man likevel velge å representere seg selv dersom man ønsker det. Man er ikke pålagt å benytte seg av advokat i noen av landets rettsinstanser.

[Ingen blogginnlegg å vise ... publisere her]