Dette må du vite om fri rettshjelp i Norge

Fri rettshjelp er et hjelpemiddel for mennesker i vanskelige økonomiske situasjoner. Løsningen går ut på at staten dekker hele eller deler av kostnaden du har i forbindelse med juridisk bistand. Reglene rundt fri rettshjelp er ganske innviklede, men vi skal i korte trekk forklare deg alt du bør vite. Hvem har krav på fri rettshjelp, og hvordan går du frem for å få det? Les videre, så får du svar.

Fri rettshjelp kort forklart

I noen situasjoner i livet trenger du juridisk bistand. Dette kan imidlertid bli en dyr affære, og derfor har vi i Norge en løsning kalt fri rettshjelp. Løsningen innebærer at du skal få juridisk bistand uavhengig av inntekt og sosial status – med andre ord skal ikke pengene spille inn på muligheten din til å forsvare deg eller få hjelp når behov melder seg.

For at den frie rettshjelpen ikke skal misbrukes, finnes det en rekke lover og regler du må forholde deg til. I noen situasjoner får du fri rettshjelp uansett inntekt og situasjon, mens du i andre saker kan bli vurdert for fri rettshjelp – uten garanti for at søknaden din går gjennom. Noen ganger betaler du ingenting selv når du benytter deg av fri rettshjelp, og noen ganger må du selv betale en egenandel. Men i hvilke situasjoner gjelder hvilke regler?

Sakene der fri rettshjelp vurderes inkluderer skilsmisse, barnefordeling, klager på vedtak fra NAV samt oppsigelse av jobb eller bolig. Her vil inntekt og formue avgjøre om du får fri rettshjelp eller ei. Frem til nå har det vært vanskelig å kvalifisere til fri rettshjelp, men nå vil Høyre øke inntektsgrensa så det blir enklere å få hjelp.

Slik går du frem for å få fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et godt hjelpemiddel i store saker, så vel som i mindre saker der du trenger juridiske råd om hvordan du går frem for å få arbeidstillatelse til å jobbe på norske casinoer, i offentlig sektor eller i lignende problemstillinger. Men hvordan går du frem?

For å bli vurdert for fri rettshjelp, kan du sende inn søknad til fylkesmannen i kommunen din. Du kan også ta direkte kontakt med en advokat eller et advokatbyrå, da de fleste private advokater har myndighet til å avgjøre om du kvalifiserer til fri rettshjelp eller ei. Har du generelle spørsmål rundt fri rettshjelp og regler knyttet til løsningen, kan du også kontakte advokater direkte. De har bred kunnskap på feltet og hjelper deg mer enn gjerne med det du måtte lure på.

23 Nov 2020