Har du skadet deg på jobben?

Hvis du skader deg på jobben er dette annerledes enn om du skader deg hjemme. Du kan ha rett på fri rettshjelp hvis du har skadet deg på jobben, aller mest sannsynlig har du dette ettersom du er forsikret når du er på jobb. 

6 Oct 2020